Gemeenschappelijk wonen 55+

 

Informatie

De keuze om te wonen in een woongroep is dat je weet dat je er nooit alleen voor hoeft te staan. Buiten de eigen contacten van familie, vrienden en kennissen, geeft een woongroep extra gezelligheid en als het gewenst of nodig is, onderlinge steun. Privacy en vrijheid worden in hoge mate gerespecteerd.

 

Woongroep Castellum is voor senioren vanaf 55 jaar. Momenteel zijn de bewoners in de leeftijd van 55 tot 92 jaar. Dit zijn senioren die nog zo lang mogelijk zelfstandig en actief willen deelnemen aan het sociale leven.

Regelmatig worden er op eigen initiatief activiteiten georganiseerd, zoals culturele uitstapjes, borrel- en eetavondjes,  wandel- en fietstochten. Het is eigen keuze om hier aan mee te doen.

 

Woongroep Castellum is een vereniging met rechten en plichten, met statuten en een huishoudelijk reglement.  Het bestuur van de vereniging is de woordvoerder van de woongroep.  Zij zorgt voor de goede gang van zaken en treedt naar buiten als vertegenwoordiging van Woongroep Castellum.

 

Wij als bewoners zijn verantwoordelijk voor het functioneren van de woongroep. Van de bewoners wordt verwacht dat zij deelnemen aan één of meerdere commissies. Daarmee wordt de continuïteit van de prettige leefomgeving in en om het "Castellum" gewaarborgd. Huidige commissies zijn: Coördinatie (overleg met andere woongroepen), PR, Zorg (hulp, géén mantelzorg), Bar, Klein onderhoud en Tuin.  Dit geeft een heldere taakveredeling.

 

Het gebouw telt vijf verdiepingen met tweeëntwintig identieke driekamer appartementen met een oppervlakte van ca.68 m2. Daarnaast een gemeenschappelijke fietsenberging, een recreatieruimte (Forum) en een goed door ons onderhouden zonnige tuin met een paar terrassen.

Het gebouw is eigendom van Woningcorporatie De Alliantie en  de woningen vallen onder sociale huur.

 

 

Plattegrond van de woning.