privacy reglement

De Woongroep heeft, zoals voorgeschreven, een Privacyreglement. Zie onderstaande tekst. 

 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) Woongroep Castellum

 november 2018

 Bewoner

  • U hebt de Vereniging Woongroep Castellum bij uw komst als bewoner informatie gegeven die wij hebben verwerkt in ons registratiesysteem. Die informatie is alleen toegankelijk voor alle bewoners en wordt alleen gebruikt voor specifieke doeleinden.
  • Zo gebruiken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer voor het bewonersoverzicht. Uw geboortedatum gebruiken we voor de verjaardag lijst en uw e-mail adres voor informatie en communicatie binnen de woongroep.
  • Als bewoner heeft u toestemming gegeven om die gegevens te gebruiken.
  • Onder de AVG heeft u het recht om de door uw verstrekte gegevens in te zien, te laten wijzigen of verwijderen. Dit kan door de wijziging per e-mail of schriftelijk aan het bestuur door te geven.
  • Informatie mag niet aan derden versterkt worden, zonder uw toestemming

Aspirant lid / kandidaat lid

  • Bij uw inschrijving als belangstellende voor de Vereniging Woongroep Castellum heeft u informatie over uzelf gegeven die wij hebben verwerkt in ons registratiesysteem.
  • Zo gebruiken wij uw naam, adres, woonplaats, e-mail adres en telefoonnummer voor de wachtlijst. Als aspirant /kandidaat lid ontvang u e-mails met informatie over de woongemeenschap. Die e-mails ontvang u omdat u ons uw emailadres hebt gegeven.
  • De gegevens van de door u ingevulde vragenlijst worden als dossier bewaard.

Bewaartermijn

 De bewaartermijn van de door u verstrekte gegevens is als volgt:

  • Wanneer u stopt als bewoner wordt uw informatie uit onze registratie verwijderd. U kan aangeven dat uw adres en of mailadres wel bewaard wordt voor bijvoorbeeld uitnodiging voor festiviteiten e.d.
  • Wanneer u als aspirant bewoner of kandidaat bewoner afmeldt wordt uw informatie uit onze registratie verwijderd en wordt uw dossier vernietigd.

 

 Vereniging Woongroep Castellum