Informatie over wonen in Castellum/gemeente Amersfoort kunt u vinden bij onderstaande adressen:

 

Gemeente Amersfoort

 

Woningcorporatie De Alliantie

www.de-alliantie.nl/

 

Info over huren van sociale huurwoningen in Amersfoort e.o.

www.woningneteemvallei.nl

 

Vereniging Nederlandse Woonbond

www.woonbond.nl

 

 

Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen voor Ouderen LVGO

www.lvgo.nl/woongroepen/