Gemeenschappelijk wonen 55+

 

Kennismaken

Heeft U belangstelling voor onze Woongroep?   

Om in aanmerking te komen voor een appartement van Woongroep Castellum, dient u te voldoen aan de volgende criteria: U bent 55 jaar en niet ouder dan 69 jaar. U kiest bewust voor wonen in een woongroep. Het zou fijn zijn om meer ´jongere ouderen´ als medebewoners te ontvangen, gezien de leeftijdsopbouw van de bewoners. 

 

Het appartement valt onder de categorie "sociale huurwoning" en wordt aangeboden via WoningNet Regio Eemvallei, waar U als woningzoekende dient te zijn ingeschreven. De appartementen zijn in beheer van en worden verhuurd door Woningcorporatie de Alliantie Amersfoort.

 

Voldoet u aan de genoemde criteria, neem dan contact op met een van onze contactpersonen. Het telefoonnummer en e-mailadres staat op de contact pagina. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek. Zij zullen u meer vertellen over het reilen en zeilen van de woongroep en u het gebouw en een appartement laten zien.

 

De kennismakingsprocedure is als volgt:

Na het eerste gesprek, als het wederzijds bevalt, volgt een tweede gesprek met enkele bewoners. Als dat ook bevalt, zien we u graag regelmatig op de koffie of een andere activiteit waarvoor u wordt uitgenodigd. U bent dan ´belangstellende´. Na verloop van tijd stellen we u de vraag : Zien we het zitten met elkaar? Als het antwoord wederzijds positief is, wordt u aspirant-lid van de Vereniging Woongroep Castellum. Het zijn de bewoners die u kiezen als aspirant-lid via schriftelijke stemming. 

Bent u gekozen als aspirant lid dan betaalt u € 25 inschrijfgeld. Na 6 maanden, waarin u regelmatig bij de Woongroep bent geweest, is er nog een moment dat we voor elkaar kiezen. Ook dan eerst aan u de vraag of u door wilt, dan aan de bewoners die stemmen of u kandidaat voor een woning wordt. U komt dan op de wachtlijst voor een vrijkomend appartement. U bent dan kandidaat-lid en betaalt € 40 per jaar als bijdrage in de verenigingskosten. Krijgt u een appartement aangeboden dan verrekenen we dit bedrag met de jaarlijkse contributie van € 100.-.  

 

   Het Forum, gemeenschappelijke ruimte

  Struinen in de Tuinen, 2022, het saxofoonduo Saxuo

Paasbrunch

Klussen opknappen Forum